Tóc gió thôi bay

Tóc gió thôi bay…
Mấy bạn nữ cắt tóc xong lại bảo ôi tiếc quá… thế có cách nào để dài lại nhanh không nhỉ!
Có đấy, dầu Amla này nói không phải điêu đâu, tóc mọc ra được vài phân từ lúc mình nhuộm rồi đây. Chưa 30 tuổi mà giờ đầu 2 thứ tóc, chân tóc đen, cách đó vài phân thì có tóc vàng vàng…
Thế nên bạn nào thích tóc dài thật nhanh thì hãy nhớ đến em Amla này nhé!

1 thought on “Tóc gió thôi bay”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *