Những hình ảnh đầu tiên của ngày trở về em có Case LOMOPrints mới cho dế iu và được vỗ béo

Những hình ảnh đầu tiên của ngày trở về, em có Case #LOMOPrints mới cho dế iu và được vỗ béo ???
P/s: Happy birthday bạn Lam Minh Quan!

2 thoughts on “Những hình ảnh đầu tiên của ngày trở về em có Case LOMOPrints mới cho dế iu và được vỗ béo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *