Hoàn thành một nhiệm vụ đầu tiên ️ Hẹn cả nhà mùng 2 tết trên VTV3 cành đào

Hoàn thành một nhiệm vụ đầu tiên!❤️
Hẹn cả nhà mùng 2 tết trên VTV3 cành đào
Đố các bác em ở đâu…??kkkkk
Thanks All.!☘? #GalaCười2018 #VTV

2 thoughts on “Hoàn thành một nhiệm vụ đầu tiên ️ Hẹn cả nhà mùng 2 tết trên VTV3 cành đào”

  1. Hqa tiểu phẩm của a được khán giả thích nhất đấy a ơi :)))) E ngồi trên cười k ngớt ??? Thoại toàn câu chất a ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *