Có người sắp ra trường Còn tôi thì không Chỉ là không muốn đơn độc trong avatar nữa _

Có người sắp ra trường… Còn tôi thì không :'( Chỉ là không muốn đơn độc trong avatar nữa -_-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *