8 thoughts on “Bà ơi bà cháu yêu Bà lắm Hí hí Costumer Nguyễn Thiện Khiêm”

  1. Lê Lộc Huỳnh Chưa. Chú đoán hoy hà. Vì Mẹ Nguyễn Lê Giang của con cười đó, nhưng cũng vội khóc đó thôi. Chiều nay 14/11 lúc 17:00 lịch quay hình Ai Cũng Bật Cười đó nha conmn gái! ❤️

  2. Bà ơi bà cháu yêu bà lắm Tóc bà trắng là trắng như mây Cháu yêu bà cháu đắm bàn tay, khi cháu vân cháu biết bà vui… Hihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *