……………MÌNH BẢO ANH CHẠY 322Km/1TUẦN. CHÚ EM CÒN CƯỜI ĐỂU MÌNH ………… NÓ TƯỞNG LÀ GIẢI ĐUA XE TRANH CÚP VÒNG…

……………MÌNH BẢO ANH CHẠY 322Km/1TUẦN. CHÚ EM CÒN CƯỜI ĐỂU MÌNH ………… NÓ TƯỞNG LÀ GIẢI ĐUA XE TRANH CÚP VÒNG HOA MỞ RỘNG HAY SAO Ý …….. NÓ BẨU LÀ ĐỂ EM HƯỚNG DẪN ANH KỸ THUẬT QUẸT LỬA ……..NHƯNG KO CHO MÌNH DẠY NÓ KỸ THUẬT BỎ HAI TAY QUAY NGƯỜI LẠI ……..CÁC…